Děti a dospívající

Na počátku péče o děti a dospívající je zpravidla nutná psychologická diagnostika. Diagnostika začíná rozhovorem s rodiči (ev. jedním rodičem), nejlépe bez přítomnosti dítěte. V dalším setkání následuje rozhovor s dítětem, většinou v kombinaci s psychodiagnostickými metodami (u menších dětí zadávané formou hry). Z těchto setkání a po vyhodnocení psychodiagnostických metod následuje sezení s rodiči, kde jsou seznámeni s výsledky vyšetření a je jim navržen léčebný postup či soubor doporučení. Společně hledáme to nejvhodnější pro každé dítě i pro každou jednotlivou rodinu.

Poskytujeme výchovné a psychologické poradenství rodičům, ať již v případech potřeby ujištění, že vývoj dítěte vidí přesně a jejich kroky směřují k podpoře rozvoje dítěte, nebo mají potíže, nejistoty a pocity bezmoci a potřebují se zorientovat v situaci a nalézt schůdnou cestu, jak jednat ve výchově s dítětem efektivněji.

Psychoterapie hrou je psychoterapeutická metoda pro práci s dětmi i dospívajícími, využívající nejpřirozenějšího prostředku komunikace dětí – volné hry. Prostřednictvím hry dítě v terapeutické herně může vyjádřit své pocity, odehrát své problémy a s terapeutem nalézat nové způsoby řešení situací v jeho životě. Herní terapie pomáhá dětem lépe rozumět vztahům a fungovat v nich. Psychoterapie hrou pomáhá zrání dítěte, pomáhá jeho sebeuvědomění a buduje jeho realistické sebevědomí. Více o tomto psychoterapeutickém přístupu naleznete zde.


U dětí od 12 let se stále více dostává ke slovu „klasická“ psychoterapie rozhovorem. Od raného dospívání si mladé holky a kluci často již nechtějí hrát. Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach), více zde.

S dětmi i dospívajícími nabízíme nácvik relaxace. U mladších dětí se relaxační postupy učí zároveň i jejich rodiče, aby jim v tom doma mohli pomáhat.

Využíváme i postupy a techniky cílené pro zvládnutí konkrétních potíží (úzkost, nejistota, hněv, agrese, problémové chování atd.). Zařazujeme je přímo do jednotlivých sezení podle potřeby, využíváme jich při práci s rodiči.


Oblasti, kterými se zabýváme:

Vývojové obtíže, úzkost a strach, deprese, obtíže v komunikaci, vztahové potíže, reakce na náročná životní období či stres, psychosomatická onemocnění, syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání, problematické chování, závislosti, psychotická onemocnění