Kolegyně
Mgr. Veronika Jelenová

Mgr. Veronika JelenováVeronika Jelenová během studia jednooborové psychologie na MU v Brně zakládala Českou asociaci studentů psychologie (ČASP, založeno 1999). Během studia i mimo něj pracovala jako konzultantka a asistentka náslechů na Lince bezpečí v Praze (linka krizové intervence pro děti a dospívající). Po ukončení studia psychologie působila jako psycholožka a následně po atestaci jako klinická psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice (prošla odděleními: režimová léčba závislostí, oddělení sexuologické ochranné léčby, uzavřené diagnostické odd. a oddělení následné terapeutická péče). Dále již do současnosti pracuje v ambulanci pro dospělé Remedis a také v ambulanci pro děti a dospívající Psychologie Praha s.r.o.

Mimo klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou práci přednáší time management a leadership, působí jako lektorka rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a lektoruje psychologické minimum.

Souhrn kvalifikace

 • Atestace v oboru klinická psychologie, 2007
 • Mgr. – státní závěrečná zkouška MU v Brně, Katedra psychologie, 2004
 • Psychoterapeutický Systemický výcvik ISZ – Institut pro systemickou zkušenost
 • Výcvik Nedirektivní terapie hrou (lektorka Sandra Pedevilla, Francie), 2018
 • Výcvik koučinku, NeuroLeadership Coaching Skills (Vladimír Tuka), 2017
 • Výcvik kompletní Krizové intervence, Remedium Praha, 2011
 • Výcvik telefonické krizové intervence, Linka Bezpečí
 • Akreditovný výcvik v Rorchachově metodě
 • Kurz Kresba postavy
 • Kurz Kresba stromu
 • Kurz WAIS III
 • Workshop práce se ztrátou a zármutkem, montessori pedagogika, základy Rogesovského přístupu, základy ericksonovské a komunikační terapie, atd.


Mgr. Petra Hackerová

Mgr. Petra HackerováPetra Hackerová v roce 2009 absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK, ještě před tím se věnovala práci s dlouhodobě psychiatricky nemocnými lidmi a pomoci jim v oblasti sociálního a pracovního uplatnění. Po ukončení studia začala psychologicky a psychoterapeuticky pracovat s dětmi a dospívajícími. Má bohaté zkušenosti s pomocí dětem, dospívajícím a rodičům, kteří se ocitli v  náročné životní situaci, včetně traumatických zážitků jako náhlá smrt či závažné onemocnění blízké osoby, sexuální zneužívání či týrání.

V roce 2014 úspěšně ukončila komplexní vzdělávací program v PCA rogerovské psychoterapii a poradenství PCA institutu v Praze.

V rámci Psychologie Praha s.r.o. nabízí krizovou intervenci, psychologická vyšetření i následnou péči ve formě psychologického poradenství a psychoterapie, včetně terapie hrou.

Souhrn kvalifikace

 • DiS., VZŠ, diplomovaná sestra pro psychiatrii, 2003
 • Mgr., FF UK, psychologie, 2009
 • Psychoterapeutický výcvik PCA (Person Centered Approach, C.R.Rogers), dokončen 2014
 • Psycholog ve zdravotnictví – akreditovaný kvalifikační kurz, 2014
Další kurzy:
 • Práce s traumatem u dětí, Maggie Kline, 2017
 • Školící a výcvikový kurz WISC – III, 2016
 • Scénotest, 2016
 • Vývojová psychopatologie, 2015
 • Trauma II, 2012
 • Trauma, 2010


Mgr. Anežka Čížková

Mgr. Anežka Čížková
 • Absolvovala magisterské studium psychologie na FF Univerzity Palackého v
  Olomouci
 • Získala Merillovo stipendium, v rámci kterého se účastnila semestrálního pobytu na
  Hampshire Collage v Massachuses, USA
 • Prošla kompletním kurzem krizové intervence
 • Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Dětská sekce)
 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
 • Působí jako externí konzultant na Lince Bezpečí, kde poskytuje krizovou intervenci dětem a dospívajícím
 • Pracovala jako školní psycholog na ZŠ, kde se věnovala individuálnímu a rodinnému
  poradenství
 • Pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v dětské psychologické ambulanci Carpe Diem Bohemia, Centrum řeči a komunikace
 • Zaměřuje se na dětskou psychodiagnostiku a psychoterapii, věnuje se neurotickým potížím u dětí, poruchám emocí a chování, práci s traumatem u dětí, vývojovým problémům a výchovnému poradenství