Služby

Děti a dospívající

Na počátku péče o děti a dospívající je zpravidla nutná psychologická diagnostika. Diagnostika začíná rozhovorem s rodiči (ev. jedním rodičem), nejlépe bez přítomnosti dítěte. V dalším setkání následuje rozhovor s dítětem, většinou v kombinaci s psychodiagnostickými metodami (u menších dětí zadávané formou hry). Z těchto setkání a po vyhodnocení psychodiagnostických metod následuje sezení s rodiči, kde jsou seznámeni s výsledky vyšetření a je jim navržen léčebný postup či soubor doporučení. Společně hledáme to nejvhodnější pro každé dítě i pro každou jednotlivou rodinu.

Poskytujeme výchovné a psychologické poradenství rodičům, ať již v případech potřeby ujištění, že vývoj dítěte vidí přesně a jejich kroky směřují k podpoře rozvoje dítěte, nebo mají potíže, nejistoty a pocity bezmoci a potřebují se zorientovat v situaci a nalézt schůdnou cestu, jak jednat ve výchově s dítětem efektivněji.

Psychoterapie hrou je psychoterapeutická metoda pro práci s dětmi i dospívajícími, využívající nejpřirozenějšího prostředku komunikace dětí – volné hry. Prostřednictvím hry dítě v terapeutické herně může vyjádřit své pocity, odehrát své problémy a s terapeutem nalézat nové způsoby řešení situací v jeho životě. Herní terapie pomáhá dětem lépe rozumět vztahům a fungovat v nich. Psychoterapie hrou pomáhá zrání dítěte, pomáhá jeho sebeuvědomění a buduje jeho realistické sebevědomí. Více o tomto psychoterapeutickém přístupu naleznete zde.


U dětí od 12 let se stále více dostává ke slovu „klasická“ psychoterapie rozhovorem. Od raného dospívání si mladé holky a kluci často již nechtějí hrát. Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach), více zde.

S dětmi i dospívajícími nabízíme nácvik relaxace. U mladších dětí se relaxační postupy učí zároveň i jejich rodiče, aby jim v tom doma mohli pomáhat.

Využíváme i postupy a techniky cílené pro zvládnutí konkrétních potíží (úzkost, nejistota, hněv, agrese, problémové chování atd.). Zařazujeme je přímo do jednotlivých sezení podle potřeby, využíváme jich při práci s rodiči.


Oblasti, kterými se zabýváme:

Vývojové obtíže, úzkost a strach, deprese, obtíže v komunikaci, vztahové potíže, reakce na náročná životní období či stres, psychosomatická onemocnění, syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání, problematické chování, závislosti, psychotická onemocnění

Dospělí

Diagnostika

Nabízím psychodiagnostická vyšetření v oblasti klinické psychologie (zjištění druhu potíží, jejich závažnosti, návrh vhodné léčby), vyšetření k doplnění žádosti o vydání zbrojního průkazu, pro doplnění žádosti o přiznání invalidní důchod, jiné požadavky podle dohody.

Psychoterapie a poradenství

Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach, více zde.

Zabýváme se širokým spektrem potíží od běžných potíží každodenního života až po paralelně probíhající léčbu klinicko-psychologickou a psychiatrickou:

 • emoční problémy: např. úzkosti, smutky, časté rozlady komplikující život, přecitlivělost, obavy a strachy, výkyvy nálad
 • potíže v mezilidských vztazích: partnerské nebo manželské problémy, potíže v rámci pracovních, přátelských a rodinných vztahů
 • problémy v komunikaci: potíže s porozuměním druhým, omezená schopnost srozumitelně druhým říci, co potřebujete a očekáváte, jak reagovat v konfliktu, potíže se sebeprosazením
 • závislost na alkoholu, nealkoholových drogách a hazardní hře: pomoc závislým i jejich rodinám a blízkým
 • zvládání stresu a náročných životních etap
 • orientace v sobě samém, porozumění svým emocím, myšlenkám, poznání vlastních možností, ale i omezení, rozvoj osobnosti
 • psychoterapie duševních poruch a nemocí: úzkostné a neurotické poruchy, poruchy nálady, poruchy osobnosti, závislosti, psychotická onemocnění
 • psychosomatické obtíže: různé bolesti, nepříjemné stavy, opakované nemoci, kdy lékař nenalezl vysvětlující tělesnou příčinu
 • zvládnutí tělesných nemocí omezujících každodenní život: přijetí onemocnění, jak s nemocí žít dál, jak překonat nebo se vyrovnat s omezeními, které nemoc přináší

Relaxace

Nabízím nácvik relaxace – Autogenní trénink a Progresivní svalová relaxace. Dovednost relaxovat působí ve směru:

 • lepšího zvládání stresu
 • napomáhá při usínání a prohlubování neklidného spánku
 • zmírňuje bolestivé stavy
 • posílí pocit klidu při úzkostech a depresích
 • zvyšuje pocitu sebejistoty
 • stabilizuje a harmonizuje duševní stav

Více o tom, co můžete očekávat v našem přístupu, se dozvíte zde.