Pavla Volfová

Vzdělání

 • atestace v oboru klinická psychologie
 • funkční specializace z psychoterapie
 • rigorózní zkouška – PhDr. v oboru klinické psychologie
 • státní závěrečná zkouška – Mgr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie

Výcviky a kurzy

 • psychoterapeutický výcvik v PCA (Person Centered Approach – Rogers), akreditace Psychoterapeutickou společností
  České lékařské společnosti JEP, rozsah 700 hod
 • výcvik Nedirektivní terapie hrou (lektorka Sandra Pedevilla, Francie)
 • kurz Kids´Skills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči
 • akreditovaný výcvik v Rorschachově metodě
 • kurz MMPI-2
 • kurz Testu kresby postavy
 • kurz Testu ruky a Lüscherova testu
 • výcvik Linky bezpečí v telefonické krizové intevŕvenci na pozici konzultant
 • atd. (workshopy PBSP, práce s traumatem, …)

Pracovní zkušenosti

 • soukromá psychologická praxe a nestátní zdravotnické zařízení – ambulance klinické psychologie
 • klinická psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnice, zkušenosti z oddělení: režimová léčba závislostí, akutní
  uzavřené odd.– diagnostické oddělení, gerontopsychiatrické odd. – následná péč
 • externí spolupráce s Rodinným centrem Praha zřízeném při Arcibiskupství pražském, pozice psycholog – poradce
 • externí spolupráce se sdružením Barevný svět dětí, pozice psycholog, diagnostika dětí a odborné přednášky pro
  asistenty
 • vychovatelka v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 4-Hodkovičkách, pro dívky ve věku 15-18 let
 • vychovatelka v Dětském centru Paprsek, denní stacionář pro děti s lehčí formou kombinovaných vad
 • externí konzultantka Linky bezpečí, krizová linka pro děti
 • asistentka učitele v integrované škole – Občanské sdružení Rytmus

Přednášková činnost

 • péče o klienty s kognitivními poruchami
 • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů pro ZŠ
 • kognitivní trénink
 • rogersovský přístup k léčbě psychóz
 • psychické poruchy u dětí a dospívajících, zásady komunikace

Publikace

Další odborné aktivity

 • členka organizačního týmu odborných sympózií PCA – 24.11.2007, 20.-21.11.2009, 27.-29.11.2013, 2.-3.6.2017
 • členka rady Asociace klinických psychologů ČR, Pobočka Praha a Střední Čechy – agenda celoživotního vzdělávání
  2009-2018

 

Životopis

2017

Ukončení výcviku nedirektivní psychoterapie hrou s lektorkou Sandrou Pedevillou

2015

Seminář první pomoci

2008

Počátek praxe v ambulanci klinické psychologie

2008

Funkční specializace z psychoterapie

2008

Atestace v oboru klinická psychologie

2007

Rigorózní zkouška – PhDr. v oboru klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

2004

Zakončení psychoterapeutického výcviku v PCA, 700 hod

2004

Státní závěrečná zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie

1998

Počátek pracovní kariéry

1998

Výcvik Linky bezpečí v telefonické krizové intervenci