Dospělí

Diagnostika

Nabízím psychodiagnostická vyšetření v oblasti klinické psychologie (zjištění druhu potíží, jejich závažnosti, návrh vhodné léčby), vyšetření k doplnění žádosti o vydání zbrojního průkazu, pro doplnění žádosti o přiznání invalidní důchod, jiné požadavky podle dohody.

Psychoterapie a poradenství

Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach, více zde.

Zabýváme se širokým spektrem potíží od běžných potíží každodenního života až po paralelně probíhající léčbu klinicko-psychologickou a psychiatrickou:

 • emoční problémy: např. úzkosti, smutky, časté rozlady komplikující život, přecitlivělost, obavy a strachy, výkyvy nálad
 • potíže v mezilidských vztazích: partnerské nebo manželské problémy, potíže v rámci pracovních, přátelských a rodinných vztahů
 • problémy v komunikaci: potíže s porozuměním druhým, omezená schopnost srozumitelně druhým říci, co potřebujete a očekáváte, jak reagovat v konfliktu, potíže se sebeprosazením
 • závislost na alkoholu, nealkoholových drogách a hazardní hře: pomoc závislým i jejich rodinám a blízkým
 • zvládání stresu a náročných životních etap
 • orientace v sobě samém, porozumění svým emocím, myšlenkám, poznání vlastních možností, ale i omezení, rozvoj osobnosti
 • psychoterapie duševních poruch a nemocí: úzkostné a neurotické poruchy, poruchy nálady, poruchy osobnosti, závislosti, psychotická onemocnění
 • psychosomatické obtíže: různé bolesti, nepříjemné stavy, opakované nemoci, kdy lékař nenalezl vysvětlující tělesnou příčinu
 • zvládnutí tělesných nemocí omezujících každodenní život: přijetí onemocnění, jak s nemocí žít dál, jak překonat nebo se vyrovnat s omezeními, které nemoc přináší

Relaxace

Nabízím nácvik relaxace – Autogenní trénink a Progresivní svalová relaxace. Dovednost relaxovat působí ve směru:

 • lepšího zvládání stresu
 • napomáhá při usínání a prohlubování neklidného spánku
 • zmírňuje bolestivé stavy
 • posílí pocit klidu při úzkostech a depresích
 • zvyšuje pocitu sebejistoty
 • stabilizuje a harmonizuje duševní stav

Více o tom, co můžete očekávat v našem přístupu, se dozvíte zde.