Služby

Děti a dospívající

Na počátku péče o děti a dospívající je zpravidla nutná psychologická diagnostika. Diagnostika začíná rozhovorem s rodiči (ev. jedním rodičem), nejlépe bez přítomnosti dítěte. V dalším setkání následuje rozhovor s dítětem, většinou v kombinaci s psychodiagnostickými metodami (u menších dětí zadávané formou hry). Z těchto setkání a po vyhodnocení psychodiagnostických metod následuje sezení s rodiči, kde jsou seznámeni s výsledky vyšetření a je jim navržen léčebný postup či soubor doporučení. Společně hledáme to nejvhodnější pro každé dítě i pro každou jednotlivou rodinu.

Poskytujeme výchovné a psychologické poradenství rodičům, ať již v případech potřeby ujištění, že vývoj dítěte vidí přesně a jejich kroky směřují k podpoře rozvoje dítěte, nebo mají potíže, nejistoty a pocity bezmoci a potřebují se zorientovat v situaci a nalézt schůdnou cestu, jak jednat ve výchově s dítětem efektivněji.

V rodinné psychoterapii se zaměřujeme pozornost na klienta v celém rodinném systému, na vzájemné vztahy, na způsoby komunikace. Hledáme možnosti, jak mohou všichni porozumět dění a prožívání v rámci celé rodiny a jak mohou být všichni členové rodiny spokojení s uspořádáním, komunikací, prožíváním atd.

Psychoterapie hrou je psychoterapeutická metoda pro práci s dětmi i dospívajícími, využívající nejpřirozenějšího prostředku komunikace dětí – volné hry. Prostřednictvím hry dítě v terapeutické herně může vyjádřit své pocity, odehrát své problémy a s terapeutem nalézat nové způsoby řešení situací v jeho životě. Herní terapie pomáhá dětem lépe rozumět vztahům a fungovat v nich. Psychoterapie hrou pomáhá zrání dítěte, pomáhá jeho sebeuvědomění a buduje jeho realistické sebevědomí. Více o tomto psychoterapeutickém přístupu naleznete zde.

Kids´ Skills je metoda vhodná pro děti i dospívající. Děti nerady hovoří o svých problémech, o tom, co se jim nedaří a v čem selhávají. Tento na řešení orientovaný přístup jim nabízí podívat se na své potíže pozitivně. Základem je fakt, že se každé dítě zcela přirozeně ve svém životě stále učí, jak dělat nové věci, jak zvládat nové situace. Potíže a selhávání jsou tedy pouze odrazem toho, že se dítě dosud něco pro sebe potřebného nenaučilo, nerozvinulo nějakou svoji dovednost.


U dětí od 10-12 let se stále více dostává ke slovu psychoterapie rozhovorem. Od raného dospívání si mladé holky a kluci často již nechtějí hrát. Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach, více zde). Dalšími inspiracemi a využívanými postupy jsou: systemické porozumění situaci, na řešení orientované postupy (Kids´ Skills), práce s tělem a tělovým prožíváním, PBSP pohled na člověka a jeho vývoj, atd.

S dětmi i dospívajícími nabízíme nácvik relaxace. U mladších dětí se relaxační postupy učí zároveň i jejich rodiče, aby jim v tom doma mohli pomáhat.

Využíváme i postupy a techniky cílené pro zvládnutí konkrétních potíží (úzkost, nejistota, hněv, agrese, problémové chování atd.). Zařazujeme je přímo do jednotlivých sezení podle potřeby, využíváme jich při práci s rodiči.


Oblasti, kterými se zabýváme:

vývojové obtíže úzkost smutek a deprese obtíže v komunikaci potíže ve vztazích náročná životní období a stres psychosomatická onemocnění projevy agrese a vzteku potíže ve škole vývoj dítěte následky týrání a zneužívání výchovné problémy trauma

Dospělí

Diagnostika

Nabízím psychodiagnostická vyšetření v oblasti klinické psychologie (zjištění druhu potíží, jejich závažnosti, návrh vhodné léčby), vyšetření k doplnění žádosti o vydání zbrojního průkazu, pro doplnění žádosti o přiznání invalidní důchod, jiné požadavky podle dohody.

Psychoterapie a poradenství

Pracujeme integrativním přístupem, přičemž základem a bází je pro nás PCA (Person Centered Approach, více zde.

Zabýváme se širokým spektrem potíží od běžných potíží každodenního života až po paralelně probíhající léčbu klinicko-psychologickou a psychiatrickou:

 • emoční problémy: např. úzkosti, smutky, časté rozlady komplikující život, přecitlivělost, obavy a strachy, výkyvy nálad
 • potíže v mezilidských vztazích: partnerské nebo manželské problémy, potíže v rámci pracovních, přátelských a rodinných vztahů
 • problémy v komunikaci: potíže s porozuměním druhým, omezená schopnost srozumitelně druhým říci, co potřebujete a očekáváte, jak reagovat v konfliktu, potíže se sebeprosazením
 • závislost na alkoholu, nealkoholových drogách a hazardní hře: pomoc závislým i jejich rodinám a blízkým
 • zvládání stresu a náročných životních etap
 • orientace v sobě samém, porozumění svým emocím, myšlenkám, poznání vlastních možností, ale i omezení, rozvoj osobnosti
 • psychoterapie duševních poruch a nemocí: úzkostné a neurotické poruchy, poruchy nálady, poruchy osobnosti, závislosti, psychotická onemocnění
 • psychosomatické obtíže: různé bolesti, nepříjemné stavy, opakované nemoci, kdy lékař nenalezl vysvětlující tělesnou příčinu
 • zvládnutí tělesných nemocí omezujících každodenní život: přijetí onemocnění, jak s nemocí žít dál, jak překonat nebo se vyrovnat s omezeními, které nemoc přináší

Relaxace

Nabízím nácvik relaxace – Autogenní trénink a Progresivní svalová relaxace. Dovednost relaxovat působí ve směru:

 • lepšího zvládání stresu
 • napomáhá při usínání a prohlubování neklidného spánku
 • zmírňuje bolestivé stavy
 • posílí pocit klidu při úzkostech a depresích
 • zvyšuje pocitu sebejistoty
 • stabilizuje a harmonizuje duševní stav

Více o tom, co můžete očekávat v našem přístupu, se dozvíte zde.