Psychoterapie Hrou

Psychoterapie Hrou

Nedirektivní psychoterapie hrou poskytuje dítěti zažít zkušenost růstu v téměř ideálních podmínkách, které mu vnější svět nemůže poskytnout. Pro dítě je hra tím nejpřirozenějším médiem komunikace. Pomocí terapeutické hry má možnost vyjádřit a odehrát své problémy a pocity – napětí, úzkosti, frustrace, nejistoty, agrese, strachy, zmatek. Vyjádřením a odehráním těchto pocitů se dostanou blíže k povrchu, pomůže to jejich otevření, čelení jim a dítě se učí, jak s nimi nakládat, jak je kontrolovat, nebo je opustit. Když dosáhne emocionální relaxace, začne pociťovat svou vnitřní sílu se rozhodnout, myslet za sebe, pohybovat se v mezilidských vztazích srozumitelně pro druhé. Psychoterapie hrou pomáhá psychologickému zrání dítěte a tím jeho sebeuvědomění a realistickému sebevědomí.

Nedirektivní psychoterapie hrou se využívá od 40.let 20.století. Významnými osobnostmi v této oblasti byli a jsou Virginia Axline, Michael Behr a Garry Landreth. Praxe se v průběhu času proměňovala, kdy zpočátku terapeut fyzicky spíše zpovzdálí napomáhal dítěti potýkat se s jeho obtížemi, doprovázel ho slovně. Nynější praxí je taková interakce, kde terapeut je v každém okamžiku bok po boku s dítětem, doprovází jej, zrcadlí jej a pomáhá mu odehrávat přesně to, co dítě v daný okamžik potřebuje, a přesně tak, jak to dítě potřebuje odehrát.

Psychoterapeutická herna je vybavena neměnně, je jistým prostředím. Hračky jsou zvoleny tak, aby zahrnovaly možnost dotýkat se všech oblastí života. Hračky z reálného světa (dopravní prostředky, domy, lidé, zvířata, tabule apod.), hračky k vybíjení a projevování emocí (zvířata, zbraně, vojáci, loutky, předměty k házení, ničení, schování, převlekům apod.), i hračky pro tvořivost a další emoční vyjádření (nejrůznější výtvarné potřeby).

Nedirektivní psychoterapii hrou využijete pro své dítě, když…
  • má problémy ve škole, při poruchách učení nebo soustředění
  • konflikty se sourozenci
  • problémy se vztahy s vrstevníky či potíže se sociálním přizpůsobením
  • prožívá tíživě dospívání
  • trpí emoční nestabilitou, psychomotorickým neklidem (v souvislosti s ADHD)
  • má psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, břicha, nebo poruchy vylučování či spánku)
  • problémy se stravováním
  • trpí posttraumatickou stresovou poruchou vzhledem ke krizovým životním situacím (rozvod rodičů, nový partner rodiče,
    ztráta kamaráda, pocity selhání, chronické onemocnění, úmrtí blízké osoby nebo i zvířátka, ztráta smyslu…)
Podmínky poskytnutí terapie

Důležité je vědět, že nedirektivní terapii hrou poskytujeme tehdy, kdy nedílnou součástí kontraktu je videozáznam každého setkání. To lze pouze s písemným souhlasem rodičů, který je součástí kontraktu. Záznamy jsou uchovávány do konce kontraktu a mohou být využity k supervizním a vědeckým účelům v rámci expertní psychoterapeutické komunity. Záznamy jsou prezentovány anonymně a jsou využity pouze pro výše uvedené potřeby, za účelem maximálního zkvalitní průběh a výsledku terapie.

Terapeut má možnost se k záznamu vrátit, aby mohl odkrýt hlubší vrstvy počínání dítěte. Právě možnost rekapitulace klíčových momentů, je nenahraditelnou a nepostradatelnou součástí průběhu terapie. Záznamy nesloží ke shlédnutí rodičům, ani jiným osobám mino odbornou komunitu.

Z řádu herny

Do herny přichází dítě bez svých hraček. Vše co je v herně, je mu k dispozici. Z herny si nic neodnáší. Oblíbí-li si dítě hračku, bude jí mít k dispozici znovu při příštím setkání. Výhodou je, že mu ji nikdo v čase jeho nepřítomnosti neodnese. Dítě se může v průběhu terapie ušpinit či namočit. Rodiče s sebou tedy vezmou kompletní náhradní oblečení, nebo před terapií převléknou dítě do herního oblečení.

Rodič si dítě vyzvedne včas. Je to velmi důležité! Proto je vhodné, aby se rodič v době, kdy je dítě s terapeutem v herně, nevzdaloval daleko a nebyl závislý na dopravě, krom spolehlivé chůze pěšky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *