Co můžete očekávat

Co můžete očekávat

Jakým způsobem pracuji v psychoterapii

Při své práci vycházím ze směru PCA (Person Centered Approach = přístup zaměřený na člověka), jehož zakladatelem byl Carl R. Rogers. Inspiruji se však i dalšími přístupy a postupy, které nejsou v rozporu v tímto základním přístupem a které jsou spíše jeho obohacením.

Mou zásadou je respekt ke klientovi jako svobodné a nezávislé osobě. Podporuji primárně zdravé jádro osobnosti klienta. Jsem přesvědčena, že neexistuje jeden správný způsob, jak žít a zvládat nároky okolí, jak se vyrovnávat s těžkostmi. Mám zkušenost, že nepomáhá jen dávat rady. To, co pomáhá, je společné hledání a pojmenovávání, rozhovor o klientových postřezích a nápadech, které postupně vytváří odpovědi na jeho nejistoty a otázky.

Průběh setkávání lze vyjádřit i metaforou: Vy mne povedete po krajině své duše, já Vám přispěji znalostí jistých zákonitostí a možných nástrah či naopak zkratek, které jsou univerzální. Posloužím Vám druhýma nezávislýma očima. V případě potřeby pomůžu svými zkušenostmi a svými znalostmi prostředí. Neznám však Vaši krajinu a bez Vaší pomoci jsem slepá. Nemohu tedy cestu projít za Vás. Vy se mnou však půjdete bezpečně.

Ode Vás je nutná ochota ke spolupráci, motivace k práci na sobě, otevřenost při hovoru a přiměřená odvaha měnit věci, které se ukáží pro změnu vhodné.

Průběh psychoterapie

Každé setkání trvá asi 50 minut. Rozhovor probíhá vždy v soukromí. Samozřejmostí je dodržování mlčenlivosti.

Na prvním setkání probereme, v čem bych Vám mohla být užitečná, jaká Vaše očekávání jsou z mé strany splnitelná. Pokud zjistíme, že vaše očekávání a mé možnosti se nepotkávají, pomohu Vám najít pokud možno pomoc, kterou hledáte.

Na dalších setkáních (pokud se budou realizovat) budeme volně hovořit o Vás, Vašem životě, Vašich myšlenkách, pocitech, postojích zážitcích i Vašem chování. Budu Vám pomáhat otázkami, reflexemi a výroky, budu Vám poskytovat další pohled, nově strukturovat řečené, poskytnu i informaci a doporučení. Pomůžu Vám podívat se na věci podrobněji, hledat souvislosti a pochopit zákonitosti podporující a udržující Vaše potíže. Společně tak budeme spět ke změně.

Může se stát, že po prvotní úlevě pocítíte zhoršení, budete mít chuť přestat. To je chvíle, kdy to nejméně doporučuji. Nejlepší je o tom mluvit. Je to běžná součást psychoterapeutického procesu, která při dalším pokračování v psychoterapii odezní. Překonáním a porozuměním i této fázi psychoterapie se nastartují další změny ve Vašem životě vedoucí ke spokojenějšímu životu, neboť se většinou jedná o určitý projev Vašich potíží.

Ukončení terapie je stejně důležitá část jako kterákoli jiná, i té budeme věnovat dostatek času, aby byl celý proces změny zpevněn a uzavřen.

Délka psychoterapie, tedy počet a frekvence setkání je značně individuální, budeme o tom hovořit na prvním setkání a pak kdykoli v průběhu podle potřeby. Měřítkem úspěchu a tedy i doba ukončení spolupráce bude záviset na Vaší spokojenosti s dosaženým výsledkem, stejně tak na mých postřezích.

Nedirektivní psychoterapie hrou

S dětmi pracuji v prostředí herny a prostřednictvím hry. Hra je pro děti nejpřirozenějším prostředkem vyjadřování, a to nejen v útlém věku, ale i později. Děti i dospívající mohou, ale nemusí, kombinovat hru s rozhovorem. Hrové prvky jim často pomohou zpracovávat emoce a témata, která jsou pro ně příliš citlivá k přímému vyslovení.

Nácvik relaxace

Relaxace je využívána pro zvládání stresu, napomáhání při usínání a prohlubování spánku, pomáhá zmírňovat bolestivé stavy, pomáhá posílit pocit klidu při úzkostech a depresích, zvyšuje pocit sebejistoty. Obecně lze říci, že stabilizuje a harmonizuje duševní stav.

Nejčastěji pracuji s metodou Autogenního tréninku, nicméně podle potřeby je možné zvolit Jacobsonovu progresivní relaxaci.

Nácvik probíhá nejlépe individuálně, nebo v počtu max. 5 klientů ve skupině. Nejprve na prvním setkání dostanete základní teoretické informace a probíhá ukázka relaxace, na každém dalším informace doplňuji, je prostor pro vaše otázky a navíc postupně postupujeme v praktickém nácviku. Nácvikové sezení trvá cca 40 minut, z toho cca 20 minut je přímý nácvik a 20 minut je souhrn informací, diskuse. Nácvik probíhá v 10 sezeních. V průběhu je nezbytný pravidelný domácí trénink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *