Je to závislost?

V západní společnosti je na denním pořádku setkání se s drogami, látkami způsobujícími závislost. Běžný člověk, tedy většina společnosti nějakou či nějaké drogy konzumuje. To však samozřejmě neznamená, že je většina společnosti závislá. Na druhou stranu je mnoho těch, kteří se točí v kole závislosti a zatím si tuto skutečnost…

Krize ve vztahu

Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto změny jen vzácně probíhají ve vzájemném souladu. K tomu přidejme různé životní události, jako je silný či dlouhodobý…

Partnerské vztahy

Hledáte ten pravý partnerský vztah? Žijete v partnerském vztahu a chcete mu více rozumět? Kladete si ve vašem partnerském vztahu otázku, zda si máte partnera či partnerku vzít a mít děti? Je váš vztah v krizi a vy si kladete otázku, zda má smysl ve vztahu právě s tímto člověkem…

Co můžete očekávat

Jakým způsobem pracuji v psychoterapii Při své práci vycházím ze směru PCA (Person Centered Approach = přístup zaměřený na člověka), jehož zakladatelem byl Carl R. Rogers. Inspiruji se však i dalšími přístupy a postupy, které nejsou v rozporu v tímto základním přístupem a které jsou spíše jeho obohacením. Mou zásadou…

Teorie osobnosti

Pozvání do teorie osobnosti dle C. R. Rogerse Lidskou podstatu vidí Carl Rogers jako konstruktivní, realistickou, společenskou a orientovanou na efektivní pohyb vpřed Osoba je aktivní, energická, orientovaná na budoucí cíle a seberealizaci. Lidé mají přirozenou tendenci pohybovat se směrem k nezávislosti, sociální odpovědnosti, tvořivosti a zralosti. Životním motivem, který…

Psychózy

V příspěvku vycházím ze své rigorózní práce obhájené na jaře 2007 na katedře psychologie FF UK. Místo úvodu „Chtěla bych vám říct, že příznaky nejsou nemoc“, vykládala jim doktorka. „Tyto symptomy jsou obranou a ochranným štítem. Věřte tomu nebo ne, ale její nemoc je jediný pevný bod, který má. Ona…

Psychoterapie Hrou

Nedirektivní psychoterapie hrou poskytuje dítěti zažít zkušenost růstu v téměř ideálních podmínkách, které mu vnější svět nemůže poskytnout. Pro dítě je hra tím nejpřirozenějším médiem komunikace. Pomocí terapeutické hry má možnost vyjádřit a odehrát své problémy a pocity – napětí, úzkosti, frustrace, nejistoty, agrese, strachy, zmatek. Vyjádřením a odehráním těchto…