Hackerova


Mgr. Petra Hackerová

Mgr. Petra HackerováPetra Hackerová v roce 2009 absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK, ještě před tím se věnovala práci s dlouhodobě psychiatricky nemocnými lidmi a pomoci jim v oblasti sociálního a pracovního uplatnění. Po ukončení studia začala psychologicky a psychoterapeuticky pracovat s dětmi a dospívajícími. Má bohaté zkušenosti s pomocí dětem, dospívajícím a rodičům, kteří se ocitli v  náročné životní situaci, včetně traumatických zážitků jako náhlá smrt či závažné onemocnění blízké osoby, sexuální zneužívání či týrání.

V roce 2014 úspěšně ukončila komplexní vzdělávací program v PCA rogerovské psychoterapii a poradenství PCA institutu v Praze.

V rámci Psychologie Praha s.r.o. nabízí krizovou intervenci, psychologická vyšetření i následnou péči ve formě psychologického poradenství a psychoterapie, včetně terapie hrou.

Souhrn kvalifikace

  • DiS., VZŠ, diplomovaná sestra pro psychiatrii, 2003
  • Mgr., FF UK, psychologie, 2009
  • Psychoterapeutický výcvik PCA (Person Centered Approach, C.R.Rogers), dokončen 2014
  • Psycholog ve zdravotnictví – akreditovaný kvalifikační kurz, 2014
Další kurzy:
  • Práce s traumatem u dětí, Maggie Kline, 2017
  • Školící a výcvikový kurz WISC – III, 2016
  • Scénotest, 2016
  • Vývojová psychopatologie, 2015
  • Trauma II, 2012
  • Trauma, 2010