Státní závěrečná zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie